Targets (doen) werken

Afbeeldingen website (16)

Heb jij soms het gevoel dat je maar wat aan het doen bent zonder te weten waarom? Of dat je niet weet waar je exact naartoe aan het werken bent? Dan kan het een oplossing zijn om targets in te stellen. 

Wat is een target? 

Hoewel de termen target en doelstelling vaak door elkaar gebruikt worden, is er wel een verschil. Een target is een concreet resultaat of doel dat men op korte termijn wil verwezenlijken. Een doelstelling is op lange termijn. Vaak worden targets geformuleerd via de SMART-methode. Dit wil zeggen dat het target Specifiek, Meetbaar, Accetabel, Realistisch en Tijdsgebonden moet zijn. Een voorbeeld hiervan is: “Elke week moet ik minstens 5 interviews gepland hebben.”

Voordelen van targets

Het meest voor de hand liggende voordeel is dat targets motiveren. Deze motivatie komt door de beloningen die uitgeloofd worden. Hoewel een geldelijke vergoeding geapprecieerd wordt, doet een tastbare beloning het toch beter. Dit motiveert werknemers nog meer en zorgt ervoor dat ze harder werken De reden hierachter is dat de werknemer zich de beloning kan voorstellen alsof het al van hem was. Een andere motivator die vaak uit het oog verloren wordt, is erkenning. Positieve feedback en opbouwende kritiek zijn minstens even belangrijk.

Targets brengen ook belangrijke eigenschappen in werknemers naar boven. Die zijn belangrijk om het bedrijf te laten draaien. Aan de ene kant komt het resultaatgericht werken aan de oppervlakte. Medewerkers zullen blijven streven om het doel te behalen en zullen zich door tegenslagen worstelen om uiteindelijk toch hun doel te bereiken. Dit legt ook ineens hun doorzettingsvermogen bloot. Het is belangrijk dat werknemers het grotere plan voor zich zien en dat ze dus blijven inzien wat ze uiteindelijk willen verwezenlijken. Aan de andere kant is het belangrijk dat wie met targets werkt, stressbestendig is. Wanneer het lijkt dat het target niet gehaald zal worden, is het cruciaal om het hoofd koel te houden en de opties te bekijken. Dit kunnen we terugkoppelen aan het resultaatgericht werken. Kortom, het is belangrijk dat we, ondanks eventuele tegenslagen, het doel altijd voor ogen houden. 

Daarnaast geven targets ook richting en duidelijkheid. Ze geven een duidelijk beeld over waar het bedrijf naartoe wil en hoe ze dit doel willen bereiken. Het helpt ook om het einddoel en de tussentijdse targets samen met de werknemers op te stellen. Zo ben je als werkgever én werknemer zeker dat de doelen zeker haalbaar en realistisch zijn.

Let op!

Het is bewezen dat targets effectief werken. Het is echter wel belangrijk dat we voor ogen houden dat er een paar valkuilen zijn. Wanneer de targets niet realistisch of zelfs gewoon onhaalbaar zijn, werkt dit enorm demotiverend. In het slechtste geval kunnen werknemers, als resultaat van deze onhaalbare targets, op lange termijn met een burn-out kampen. Realistisch blijven én motiverende doelen stellen zijn dus essentieel.